• Click nút "Đăng ký" để lập tài khoản trong vài giây
  • Chọn game ưa thích, nhận gold miễn phí để chơi ngay
NỘI DUNG TIN TỨC

Chính sách bảo mật của bikage.net (27/06/2022 20:49)

 Chính sách bảo mật của bikage.net

Tại 1000gem, chúng tôi thu thập và quản lý dữ liệu người dùng theo Chính sách bảo mật sau đây.
 
Dữ liệu được thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin khi bạn tạo tài khoản, đăng ký, tham gia vào bất kỳ tính năng tương tác nào của dịch vụ của chúng tôi, điền vào biểu mẫu, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc giao tiếp với chúng tôi. Các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, thông tin thẻ tín dụng và thông tin liên hệ hoặc nhận dạng khác mà bạn chọn cung cấp.
 
Chúng tôi thu thập dữ liệu ẩn danh từ mọi khách truy cập Trang web để theo dõi lưu lượng truy cập và sửa lỗi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin như yêu cầu web, dữ liệu được gửi theo yêu cầu đó, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt và dấu thời gian cho yêu cầu.
 
Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin và điều này có thể bao gồm việc gửi cookie đến máy tính của bạn. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng hoặc trong bộ nhớ thiết bị của bạn, giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và trải nghiệm của bạn, xem những lĩnh vực và tính năng nào của dịch vụ của chúng tôi phổ biến và tính lượt truy cập. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bằng cách sử dụng đèn hiệu web (còn được gọi là "pixel theo dõi"). Báo hiệu web là hình ảnh điện tử có thể được sử dụng trong các dịch vụ hoặc email của chúng tôi và để theo dõi số lượt truy cập hoặc hiểu cách sử dụng và hiệu quả chiến dịch. Chính sách Bảo mật của chúng tôi được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Mẫu Chính sách Bảo mật.
 
Sử dụng dữ liệu
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ 1000gem hoặc để trao đổi với bạn về Trang web hoặc các dịch vụ.
 
Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép vào dữ liệu về bạn mà chúng tôi lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân.
 
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi:
 
Làm như vậy là thích hợp để thực hiện yêu cầu của riêng bạn
Chúng tôi tin rằng nó cần thiết để thực thi các thỏa thuận pháp lý của chúng tôi hoặc điều đó là bắt buộc về mặt pháp lý
Chúng tôi tin rằng nó cần thiết để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật
Chia sẻ dữ liệu
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Dữ liệu tổng hợp, ẩn danh được truyền định kỳ tới các dịch vụ bên ngoài để giúp chúng tôi cải thiện Trang web và dịch vụ.
 
Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba cung cấp dịch vụ phân tích. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ và các trang web khác, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, các trang đã xem, thời gian dành cho các trang, các liên kết được nhấp và thông tin chuyển đổi.
 
Chúng tôi cũng sử dụng các nút xã hội được cung cấp bởi các dịch vụ như Twitter, Google+, LinkedIn và Facebook. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba này là hoàn toàn tùy chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật và / hoặc thực tiễn của các dịch vụ của bên thứ ba này và bạn có trách nhiệm đọc và hiểu các chính sách bảo mật của các dịch vụ bên thứ ba đó.
 
Bánh quy
Chúng tôi có thể sử dụng cookie trên trang web của mình để ghi nhớ các tùy chọn của bạn.
 
Chọn không tham gia, Tùy chọn liên lạc
Bạn có thể sửa đổi các tùy chọn liên lạc của mình và / hoặc từ chối nhận các thông tin liên lạc cụ thể bất kỳ lúc nào. Vui lòng chỉ định và điều chỉnh tùy chọn của bạn.
 
Bảo vệ
Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng không có đường truyền Internet nào là hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi. Đặc biệt, email được gửi đến hoặc từ các Trang web có thể không an toàn.
 
Về trẻ em
Trang web không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân qua Trang web từ những khách truy cập trong độ tuổi này.
 
Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ phải tuân theo Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng.
 
Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi lớn trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Trang web hoặc gửi email cho bạn.

TOP

Copyright by Keystone Angle Ltd